Ul. Meše Selimovića br.21, 74 000 Doboj, Republika Srpska, BiH, tel:+387 53 226 966, gsm:+387 65 563 170, e mail: kd_doboj@teol.net
   
   
   


 

 

 

upravni odbor Kinološkog društva .....
1
Zoran Zelenović, predsjednik  
2
Siniša Đorđević, član  
3
Vedran Božičković, sekretar  
4
Pero Tubić, član  
5
Branimir Ristić, član  
6
Petko Biić, član  
7
Goran Raković, član  
8
Nebojša Janković, član  
9
Dragiša Pantić,član  
10
Dalibor Radosavljević, član  
11

Željko Popović, član

 
 

Izvod iz Statuta Kinološkog društva

Član 38.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Društva. Kandidate za Upravni odbor imenuje Skupština Društva, pri čemu se obavezno vodi računa o teritorijalnoj zastupljenosti i nadasve stručnosti kandidata (pogotovo aktivnostima i zalaganjima na polju kinologije).

Član 45.

Stalna stručna tijela Upravnog odbora su : Disciplinka komisija, Disciplinski tužilac, Komisija za unapređenje kinologije i zaštitu pasa.

Član 46.

Nadzorni odbor ( u daljem tekstu Odbor) je nezavisno i samostalno tijelo društva. Odbor broji 3 člana, koji između sebe biraju predsjednika.