Ul. Meše Selimovića br.21, 74 000 Doboj, Republika Srpska, BiH, tel:+387 53 226 966, gsm:+387 65 563 170, e mail: kd_doboj@teol.net
   
   
   


 

 

 

 
KINOLOŠKE MANIFESTACIJE
 

 

1987 1991 2000 2001 2003 2004 2005 2006

Kinološko društvo Doboj je od osnivanja 1987. godine pa do danas bilo organizator brojnih kinoloških manifestacija različitog ranga. Većina njih je zabilježena slikom, ali ostaje žaljenje za onim koje nisu. Stoga ćemo nastojanti da u narednom periodu fotografijama pokrijemo i izložbe koje su organizovane sada već prije 20 godina. Namjera nam je da na ovim stranicama prezentujemo sve aktivnosti na polju kinologije od osnivanja društva pa do danas. Ovom priliko molimo i sve članove koji imaju bilo kakav članak o kinološkim izložbama prije 1992 godine ili fotografije da na nam pošalju putem e maila ili da nas kontaktiraju.