Ul. Meše Selimovića br.21, 74 000 Doboj, Republika Srpska, BiH, tel:+387 53 226 966, gsm:+387 65 563 170, e mail: kd_doboj@teol.net
   
   
   


 

 

 

 

 


IN MEMORIAM

 

 

 
istorijat kinološkog društva.....Početkom 1986. godine je pokrenuta inicijativa za osnivanje Kinološkog društva u Doboju. Jedan od najvećih ljubitelja kinologije u to vrijeme u Doboju i glavni inicijator, kome pripadaju sve zasluge za osnivanje Kinološkog društva je svakako Franjo Brandalek. U to vrijeme kinološke manifestacije su se održavale preko Saveza lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine. Kako je vrijeme prolazilo inicijativni odbor za osnivanje Kinološkog društva se širio i brojio je dosta članova, među kojima treba pomenuti: Franju Brandaleka, Zorana Janjuševića, Izeta Kamarića, Mirsada Musića, Nikolu Brkovića, Milutina Tešića, Atijasa Mordehaja, Seada Šehića, Dragu Azinovića, Ibrahima Mulaomerovića, Sinišu Đorđevića, Nirmu Bolesnikov i dr. Upornim radom, trudom i zalagnjem na polju kinologije, san o osnivanju Kinološkog društva u Doboju se obistinio.


Franjo Brandalek u kancelariji Kinološkog društva 1988. godine
/foto Zlatko Mišković/


Tako je 22. maja 1987. godine u zgradi Privredne komore u Doboju, pred prepunom velikom salom održana osnivačka skupština kinološkog društva. Skupštinu je vodio dr Zoran Janjušević. Za prvog predsjednika Kinološkog društva izabran je dr Zoran Janjušević, a za sekretara Mirsad Musić. Kinološko društvo je jedno od prvih osnovanih kinolških društava u Bosni i Hercegovini. Važno je pomenuti i to da je u Doboju, 21.06.1991. godine održana Skupština prvog saziva Kinoloških organizacija i organizacija zainteresovanih za razvoj kinologije.

Radni sastanci članova predsjedništva kinološkog društva Doboj su održavani savkog četvrtka, prvobitno u prostorijama gradske apoteke u njenom prizemlju, a zatim u kancelarijama društva u ulici Josipa J. u Doboju. Cijelo vrijeme, veliku podršku u zdravstvenom odgoju pasa je pružala i vetreniraska stanica Doboj, a posebno tu zasluge pripadaju Branislavu Lukiću i Hasibu Karahodžiću. U to vrijeme u Doboju je bio priličan broj rasnih pasa, a recimo da je dr Zoran Janjušević u ti vrijeme imao par rotvajlera i to rotvajlera Baneta i ženku rotvajlera Tajgu koju je nabavio u Skoplju. Sekretar Kinološkog društva Mirsad Musić je tada imao ženku Škotskog ovčara po imenu Astra.


prim.dr Zoran Janjušević sa svojim rotvajlerima

Brojni pisani dokumenti iz tog vremena govore da su i kinološke manifestacije tada bile dosta aktivne, pa tako recimo da su do 1991. godine u Doboju u organizaciji Kinološkog društva odražane tri smotre. Prva smotra pasa svih pasmina u Doboju, održana je 19.06.1988. godine u saradnji sa lovačkim društvom Preslica iz Doboja.

Smotra je održana na pomoćnom igralištu FK Sloga. Pse na toj smotri su ocjenjivali Anto Kozina i Franjo Brandalek. Zbog bolesti dr Zorana Janjuševića, za novog predsjednika Kinološkog društva je izabran Izet Kamarić. Kinološko društvo Doboj u to vrijeme je brojalo oko 500 članova.
Aktivnosti kinološkog društva su iz godine u godinu napredovale, tako da je 26.06.1991. godine u Doboju održana i jedna od najvećih kinoloških manifestacija u to vrijeme „Prva savezna izložba pasa svih rasa“, a u katalog izložbe bilo je upisano 383 psa. Ipak ova kinološka manifestacija, kao veliki događaj, ostaće i upamćena po iznenadnoj smrti Franje Brandaleka, na samo par mjeseci pre njenog održavanja. Franjo Brandalek, kinološki sudija, dobar prijatelj i drug je dao svoj puni doprinos u osnivanj u Kinološkog društva, učestvovao u njegovom radu i učio nas sve da kinološki mislimo.

Potom slijede, nerado sjećanje, ratne godine, koje su kinologiju i Kinološko društvo u Doboju bacile dosta unazad. Ipak kinološki entuzijazam kroz sve te godine, tačnije od 1992. do 1997. godine se nije ugasio. Aktivnosti, iako svedene na minimum, one su polako počele da postaju aktivnije i učestalije. Pa je 18.10.1997. godine, inicijativom kinoloških entuzijasta, kod Osnovnog suda u Doboju promjenjen naziv kinološkog društva Doboj u „Kinološko društvo „Prim.dr Zoran Janjušević“ te održana redovna godišnja skupština udruženja i za novog predsjednika izabran prof. Zoran Zelenović. Za sekretara društva je izabran kinološki sudija Nikola Brković, koji nažalost danas nije među nama. Društvo organizaciono objedinjuje i stručno usavršava rad svojih članova.


sastanak KD 2000. godine
/Nikola Brković, Petko Bilić i Vedran Božičković/

Predsjedništvo Kinološkog društva se sastoji od Upravnog odbora koji broji sedam članova, nadzornog odbora dva člana, te disciplinske komisije koja se sastoji od tri člana.

Osnovni cilj kinolškog društva jeste unapređenje i popularizacija kinologije, odnosno uzgoj, selekcija, razmnožavanje, tj.poboljšanje i unapređenje kvaliteta rasnih pasa, te njihova podjela na kategorije i pasmine.

Od osnivanja do danas je održano preko 25 kinoloških manifestacija eksterijera te 7 kinoloških manifestacija u radu lovnih pasa. U periodu od 1997 godine pa do danas, kroz evidenciju Kinološkog društva je prošlo blizu 1000 pasa. Ono što je svakako najveća predstojeća aktivnost Kinološkog društva jeste popularizacija lovne kinologije i ostvarivanje obostrane saradnje sa lovačkim udruženjem „Fazan“ iz Doboja. Predsjednik kinološkog društva danas je prof. Zoran Zelenović, a sekretar Vedran Božičković. Društvo danas broji 345 članova, od čega je aktivno 95, a društvo posjeduje isvoje kancelarije i aktivno provodi kinološke aktivnosti.